Koronavirová opatření

V současné epidemiologické situaci je vzhledem k nařízení vlády možné jen on-line setkání. Osobní kontakt nelze uskutečnit.