Ceník a objednávky

Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou, mé služby jsou proto plně hrazeny klienty v hotovosti na místě. Výhodou pro vás je krátká objednací lhůta a naprostá diskrétnost (nevedu žádnou zdravotní dokumentaci). Pro naši spolupráci nepotřebujete lékařské doporučení.

Úvodní setkání probíhá většinou pouze s rodičem bez přítomnosti dítěte. Situaci probereme a dohodneme se na dalším postupu.

Ceník platný do 31.12.2019:
Cena  jednorázové či úvodní konzultace  je 1000 Kč. 
Cena pravidelného terapeutického sezení je 700 Kč.

Cena konzultace přes skype je 1000 Kč (objednávky přes email, platba předem na účet).

Od 1.1.2020 dojde ke zvýšení ceny na 1200 Kč za konzultaci a 800 Kč za terapeutické sezení. Důvodem zvýšení ceny je plánované zavedení EET :(

Délka setkání je  50 minut.


Na každé setkání je nutné se předem domluvit na přesný čas. 
Objednat se můžete buď telefonicky nebo mailem. Pro zajištění komfortu svých klientů při sezeních neberu telefon, pokud zašlete sms, ozvu se vám co nejdříve zpět.

Odhlásit se z domluveného termínu je možné do 18:00 hod. dne předcházejícího našemu domluvenému, abych mohla uvolněný termín nabídnout dalšímu klientovi.  V opačném případě hradí klient zmeškané sezení plnou částkou (a to i v případě náhlého onemocnění). 

Zavazuji se k zachování mlčenlivosti a  důvěrnosti informací získaných během našich setkání.