Nové klienty do terapie aktuálně nepřijímám. Nadále je možné se objednat na jednorázovou poradenskou konzultaci.

Poradenství - jednorázová až krátkodobá pomoc v konkrétních situacích, často probíhající pouze s rodiči bez nutnosti přítomnosti dítěte (např. konzultace týkající se vývoje dětí a výchovy).

Gestalt terapie - dlouhodobější péče při závažnějších obtížích dítěte (osobnostní a emoční potíže - úzkosti, agresivita, deprese, ADHD, doprovázení v obtížném období - rozvodové situace, prožité trauma, ztráta blízké osoby, adaptační potíže, problematické vztahy s vrstevníky, psychosomatické potíže apod.). 

Individuální terapii poskytuji také dospělým klientům.

Konzultace jsou možné i přes online přes Skype, Zoom, Google Meet, MS Teams, Messenger, WhatsApp.

Dále nabízím přednášky a besedy týkající se vývoje a výchovy dětí (pro rodičovské skupiny, mateřská centra apod.).